Xác nhận tuổi

Để sử dụng trang web Anduvape, bạn phải từ 21 tuổi trở lên.Vui lòng xác minh tuổi của bạn trước khi bạn vào trang web.

Các sản phẩm trên trang web này chỉ dành cho người lớn.

Xin lỗi, tuổi của bạn không được phép

JR_BG1

Tin tức

Tóm lại, FDA: FDA cảnh báo các công ty đã tiếp tục thị trường sản phẩm thuốc lá điện tử sau khi cơ quan từ chối ủy quyền

FDA chịu trách nhiệm đảm bảo rằng các sản phẩm thuốc lá mới được đưa vào quy trình xem xét quy định phù hợp để xác định xem họ có đáp ứng các tiêu chuẩn y tế công cộng của pháp luật trước khi chúng có thể được bán trên thị trường hay không.Nếu một sản phẩm không đáp ứng tiêu chuẩn cụ thể thì cơ quan này sẽ đưa ra một đơn đặt hàng từ chối ứng dụng tiếp thị.Việc tiếp thị một sản phẩm thuốc lá mới ở Hoa Kỳ là bất hợp pháp mà không có ủy quyền tiếp thị từ FDA.

Một trong những ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là đảm bảo rằng các nhà sản xuất phải chịu trách nhiệm về tiếp thị các sản phẩm thuốc lá trái phép.Hành động hôm nay cho thấy rằng chúng tôi ưu tiên thực thi đối với các nhà sản xuất sản phẩm thuốc lá đã nhận được hành động tiêu cực đối với đơn đăng ký của họ, chẳng hạn như lệnh từ chối tiếp thị hoặc từ chối thông báo và tiếp tục bán bất hợp pháp các sản phẩm trái phép đó, cũng như các sản phẩm mà các nhà sản xuất thất bại Để gửi một ứng dụng tiếp thị.

Trách nhiệm của chúng tôi là đảm bảo rằng các nhà sản xuất sản phẩm thuốc lá tuân thủ luật pháp để bảo vệ sức khỏe cộng đồng và chúng tôi sẽ tiếp tục giữ các công ty chịu trách nhiệm vi phạm pháp luật.

thông tin thêm

● Hôm nay, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ đã đưa ra các thư cảnh báo cho 20 công ty để tiếp tục tiếp thị các sản phẩm hệ thống phân phối nicotine điện tử (kết thúc) bất hợp pháp là chủ đề của các đơn đặt hàng từ chối tiếp thị (MDO).Đây là những lá thư cảnh báo đầu tiên được cấp cho các sản phẩm tuân theo các quyết định của MDO trên các ứng dụng sản phẩm thuốc lá Premanet (PMTA) của họ.

● FDA cũng đã đưa ra các thư cảnh báo ngày hôm nay để tiếp thị bất hợp pháp các sản phẩm thuốc lá cho một công ty nhận được các quyết định từ chối nộp (RTF) trên PMTA của họ, một công ty đã nhận được quyết định RTF và MDO đối với PMTA của họ và sáu công ty không gửi Bất kỳ ứng dụng tiếp thị trước.

● Nói chung, 28 công ty này đã liệt kê tổng cộng hơn 600.000 sản phẩm với FDA.

● Kể từ ngày 23 tháng 9, FDA đã ban hành tổng cộng 323 MDO, chiếm hơn 1.167.000 sản phẩm kết thúc có hương vị.

● FDA sẽ tiếp tục ưu tiên thực thi đối với các công ty kết thúc thị trường mà không có sự cho phép yêu cầu, đặc biệt là các sản phẩm đó có khả năng sử dụng hoặc khởi đầu thanh thiếu niên.


Thời gian đăng: Jan-10-2022